• test

psychoterapiaWitam na mojej stronie internetowej!


Mgr. Anna Kiedel. Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta ( certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Prowadzę praktykę kliniczną i psychoterapeutyczną od  2003 roku.

Ukończyłam 4 – letnie szkolenie podyplomowe w zakresie terapii systemowej rodzin oraz 4 – letnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychodynamicznej terapii indywidualnej akredytowane przez  Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Były one prowadzone przez psychoterapeutów i superwizorów Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto pracuję pod superwizją superwizorów wyżej wymienionych Towarzystw.

 

Pacjent jest dla mnie najważniejszy. W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychologa. Swoim pacjentom gwarantuję dyskrecję, sumienność, a także uczciwość psychologa klinicznego.

 

W leczeniu depresji, nerwicy, zaburzeń psychicznych nie ma dwóch jednakowych przypadków. Każdy człowiek jest odrębną jednostką, dlatego do każdego z pacjentów podchodzę w sposób indywidualny, wsłuchuję się w jego potrzeby i problemy. Przyjmuję pacjentów na terapię indywidualną, prowadzę także spotkania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą, oferuję też terapię małżeństw.

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty mojego gabinetu.